Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nästan 100 år har vi utvecklat och förvaltat boenden för miljontals människor och vi kommer att fortsätta i minst 100 år till. Tillsammans skapar vi framtidens boenden där trygghet vävs samman med innovation och hållbarhet.
Två män promenerar med barnvagn genom grönskande bostadsområde.

HSB har sedan starten 1923 legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till hållbara bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt. Vi kallar det för det goda boendet.

Flicka i solljus som håller i träräcke

HSBs hållbarhetsberättelse 2022

HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022. I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur vi arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.

Läs mer
HSB brf Blanka i Göteborg

Goda exempel

Inom hela HSB pågår initiativ som på olika nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror på att arbeta långsiktigt och systematiskt och med många lösningar för att nå ett gott resultat.

Här hittar du ett urval av goda exempel utifrån HSBs fokusområden: resurseffektivitet, klimat, hållbara tjänster och produkter samt viktig samhällsaktör.

Visa goda exempel

Strategi för hållbar tillväxt

HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp i vår strategi för hållbar tillväxt, som är en integrerad del av vår affär. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter samt att HSB ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället.

Hallbar_tillvaxt_21_960px_150dpi.jpgKlicka på bilden för större format.

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Hundra år med hållbarhet i fokus

Nu är vi äntligen här, ögonblicket som vi sett fram emot så länge. I år fyller vi i HSB 100 år och det gör vi med stolthet och framtidstro.

Kollegor går in i mötesrum

Våra mål och framsteg

HSBs hållbarhetsarbete är en resa. Vi befinner oss i ständig utveckling för att skapa det goda boendet.

Här kan du läsa om våra mål och om hur vi arbetar inom våra fyra fokusområden; resurseffektivitet, klimat, hållbara tjänster och produkter samt att vara en viktig samhällsaktör. Under 2021 har vi gjort flera fina framsteg.