Våra mål och framsteg

HSBs hållbarhetsarbete är en resa. Vi befinner oss i ständig utveckling för att skapa det goda boendet. Här kan du läsa om våra mål och om hur vi arbetar inom våra fyra fokusområden; resurseffektivitet, klimat, hållbara tjänster och produkter samt att vara en viktig samhällsaktör. Under 2022 har vi gjort flera fina framsteg.