Samarbete är nyckeln för att nå våra hållbarhetsmål

Det har varit ett minst sagt händelserikt år för HSB på hållbarhetsområdet. Klimatutmaningen har med all rätt fått mycket fokus med anledning av omläggningen av klimatpolitiken. Vår bransch står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, det innebär att vi har ett ansvar att ställa om.
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Inom vår 100-åriga kooperation finns det ett genuint engagemang för att bidra till klimatomställningen. Det märks tydligt när man läser vår noggrant framtagna hållbarhetsberättelse. Ta vår solcellspark utanför Strängnäs som inte bara återigen är Sveriges största, utan nu också underhålls av 80 grönbetande får. Bra för både djur och natur. Eller det faktum att vi lyckats minska våra klimatutsläpp i relation till vår omsättning.

Under 2023 blev också vårt klimatmål både validerat och godkänt av SBTi. Det är en kvalitetsstämpel och ett bevis på våra höga ambitioner. Samtidigt är det stora utmaningar som kvarstår för att vi ska kunna leva upp till just de målen och ambitionerna.

Vi har sex år kvar till 2030, det året ska vi ha lyckats minska våra klimatutsläpp med 50 procent i hela värdekedjan och vår affär. Det innebär en halvering per byggd kvadratmeter från vårt basår för mätningarna 2020 för vår nyproduktion. Och för våra egna fastigheter och medlems-brf:er är målet en halvering per kvadratmeter uppvärmd yta.

För att kunna ställa om i värdekedjan krävs det samverkan med andra branschaktörer, och just samarbete är något vi har gott om erfarenhet av inom vår federation. Det märks tydligt i hur vi gemensamt drivit klimatprojektet inom HSB över hela organisationen.

Under 2024 kommer vi att fortsätta arbeta med klimatprojektet för att kunna konkretisera uppgiften ytterligare och samtidigt utveckla vidare vår nya strategi för Hållbarhet för HSB. Vi har också börjat förbereda oss inför kommande lagkrav så som CSRD genom att uppdatera väsentlighetsanalysen. I det arbetet har vi haft deltagare från alla delar av HSB, även utanför hållbarhet, vilket visar att frågan tas på allvar och ska vara en del av hela verksamheten.

Det är för tidigt för att kunna avgöra hur bra vi ligger till för att nå de mål vi satt upp, datan är komplex och vi behöver observera utvecklingen över mer tid. Men för mig råder det inga tvivel att vi kan nå dit, jag vet vad vi kan uppnå som kooperation om vi sätter manken till. Vi har 100 år av erfarenhet som kommer vara oss till nytta, HSB vill och ska finnas här i minst 100 år till. Vi kommer fortsätta ta ansvar och fortsätta ställa om, det är vårt löfte till kommande generationer.

Johan Nyhus
Förbundsordförande HSB