Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ett värdefullt medlemskap

HSB är Sveriges största bostadskooperation som ägs av sina medlemmar. För att börja bospara i HSB behöver du först bli HSB-medlem – om du inte redan är det.

Som medlem får du många fördelar, till exempel juridisk rådgivning och stöd i boendefrågor både när du bosparar och efter du har köpt en HSB-bostad. Du får dessutom vår populära medlemstidning, olika erbjudanden och rabatter. Eftersom du är en av HSBs ägare kan du också vara med och påverka vad vinsten ska gå till. Du har med andra ord stora möjligheter att göra din röst hörd och påverka ditt boende men också samhället i stort.

När du blir medlem i HSB betalar du för en andel i kooperationen på 500 kr per person. Andelen får du tillbaka om du någon gång väljer att lämna HSB. Sedan tillkommer en årsavgift för medlemskapet på 300kr per familj.

Som medlem kan du bospara till en kontantinsats och få möjlighet till förtur till HSBs cirka 25 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i Sverige.

Välkommen att bli medlem och starta ditt bosparande nu.

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.