Årsavgift

Årsavgiften bör vara satt både för att klara den löpande driften i föreningen och för att det behövs ett sparande för att klara kommande renoveringsbehov. Jämna uttag av årsavgifter ger en ekonomisk trygghet för de boende och visar att föreningen har en stabil ekonomi. Om årsavgiften är för lågt satt finns en risk för plötsliga höjningar, vilket kan sänka priset på föreningens bostadsrätter. Vilken nivå årsavgiften bör ligga på styrs av behoven. Analysera därför övriga nyckeltal och bedöm risken för avgiftshöjningar.

För att få fram ett värde som är jämförbart delas de totala årsavgifterna med den totala bostadsrättsytan i föreningen (årsavgift/kvm).