Tomträtt

Äger föreningen marken som fastigheten står på? Om kommunen äger marken måste bostadsrättsföreningen betala hyra i form av en tomträttsavgäld.

Hyran till kommunen bestäms av värdet på marken. Avtalen är ofta skrivna på långa tidsperioder. Men en dag går avtalet ut och då kan hyran till kommunen höjas. Detta kan påverka föreningens ekonomi och därför det viktigt att känna till vad som gäller. En förening som själv äger marken riskerar inte att tomträttavgälden höjs.