Räntekänslighet

Hur påverkas föreningens ekonomi om räntorna plötsligt höjs?
För att bedöma räntekänsligheten görs en beräkning av hur mycket kostnaderna skulle öka om räntorna på föreningens lån höjdes med en procentenhet. Om räntan går upp med en procentenhet, hur stor höjning av årsavgifterna motsvarar det?

En aspekt som inte ska vägas in är om föreningen har bundna eller rörliga räntor. Föreningen kan ha bundna räntor, men när bindningstiden går ut kan räntorna likväl höjas.

Riktvärden:
Låg =< 5 %
Normal = 5-9 %
Hög = 9-15 %
Väldigt hög => 15 %