Investeringsbehov

Föreningen måste hålla fastigheten i ett gott skick över tid och därför behöver den planera för större renoveringar vid olika tidpunkter i framtiden. Hur lång tid kan man förvänta sig att t ex taket håller? Alla delar av en byggnad har en begränsad livstid. Därför bör det finnas en långsiktig investeringsplan som visar vilka större investeringar som behöver göras under de närmaste 50 åren – såsom byte av fönster, tak och dylikt.

Det är rimligt att 50-årsplanen omfattar de 20 största investeringsbehoven. Bara det som är föreningens ansvar ska tas med, alltså inte ytskikt, vitvaror och annat som medlemmarna själva ska står för. Husets stomme är heller inte relevant i detta sammanhang.

För att få ett värde som är jämförbart delas föreningens totala investeringsbehov med den totala ytan i föreningen – boytor och lokaytor (investeringsbehov/kvm).

Om det saknas en investeringsplan som innehåller alla normala investeringsbehov lämnas denna ruta tom. Styrelsen kan med fördel kommentera om den avser att ta fram en investeringsplan samt när den beräknar att nästa större investering kommer att genomföras.