Skuldsättning

Hur pass skuldsatt är föreningen? Med skulder avses att föreningen har lån som den betalar räntor på. För att få fram ett värde som är jämförbart delas skulderna med den totala ytan i föreningen – boytor och lokalytor (skuldsättning/kvm).

Riktvärden:

Låg = < 3 000 kr/kvm

Normal = 3 001 – 8 000 kr/kvm

Hög = 8 001 – 15 000 kr/kvm

Mycket hög = > 15 001 kr/kvm