Sparande

En bostadsrättsförening bör ha ett sparande för att klara framtida renoveringsbehov eller kostnadsökningar. För att hålla fastigheten i gott skick krävs att den löpande underhålls, och det kräver ekonomisk framförhållning.

 

Sparandet är det som återstår när alla avskrivningar och kostnader för större investeringar har räknats bort. Detta belopp delas med den totala ytan i föreningen – boytor och lokalytor (sparande/kvm).

 

Riktvärden:

Högt = > 301 kr/kvm

Måttligt till hög = 201 – 300 kr/kvm

Lågt till måttligt = 121 – 200 kr/kvm

Mycket lågt = < 120 kr/kvm