Asbest

Asbest kan finnas i din lägenhet

Bakgrund

Asbest ansågs tidigare vara en mycket bra beståndsdel i byggmaterial, då den samtidigt är armerande, värmeisolerande och brandisolerande. Asbestens hälsovådliga effekter visade sig dock så småningom och 1982 totalförbjöds all nyanvändning av asbest. Dock − precis som i andra äldre byggnader − finns asbest här och var i våra hus. Det är ingen fara så länge asbesten är orörd och det finns heller ingen skyldighet att ta bort asbest. Men vid bearbetning ger asbest ifrån sig hälsovådligt damm.

Regelverk

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets AFS 2006:1. För yrkesmässig hantering av asbest krävs bland annat att företaget som utför arbetet har tillstånd att hantera asbest, att personerna som genomför arbetet har rätt utbildning samt att en anmälan om det specifika jobbet har lämnats in till Arbetsmiljöverket. Asbest är farligt avfall och måste deponeras därefter, detta gäller inte bara yrkesmässig hantering – det gäller alla.

Var finns asbest i våra hus?

Någon förteckning över var asbesten finns har vi tyvärr inte. Du kan riskera att träffa på asbest i till exempel golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, pluggar, fogar mm. Våra kök och badrum renoverades 1985−87, således efter att asbestförbudet kom 1982. Det är dock inte omöjligt att det till exempel bakom kaklet kan finnas äldre asbesthaltigt material från byggåren 1952−53. Vi vet att asbest finns i golvlim i våra lägenheter. Tänk på att golvlim kan ligga i flera lager, det är inte ovanligt att gammalt asbesthaltigt lim ligger under nyare lim. Ett tips är därför att lägga nytt golv på den gamla plastmattan istället för att riva upp den, då är du säker på att inte frigöra eventuellt gammalt asbestlim eller asbestmaterial.

Vilket ansvar har jag som lägenhetsinnehavare?

Observera att asbest inte enbart är en arbetsmiljöfråga, även om regelverken framför allt reglerar yrkesmässig hantering. Felaktig hantering av asbest vid renovering i din lägenhet utgör en stor hälsofara − inte bara för dem som vistas i lägenheten − utan också för grannar, då asbestdamm ligger kvar länge i luften och sprider sig. Du har alltså ett stort ansvar för att detta hanteras korrekt. Vid misstänkt asbest, låt en godkänd firma ta prover för analys. Om du behöver sanera asbest måste detta göras av godkänd saneringsfirma och enligt gällande regler. Konsultera alltid styrelsen om du är osäker.

Informera din byggfirma att vara extra uppmärksam. Om de inte verkar ha kompetens kring vad som kan vara asbest eller ej, rekommenderar vi dig att välja någon annan för allas säkerhet. Märker du att någon annan medlem inte verkar hantera asbest varsamt eller inte använder saneringsfirma när det behövs − kontakta styrelsen.

Vem står för kostnaden vid asbestsanering?

Om du på eget initiativ renoverar din lägenhet svarar du själv för alla kostnader som uppstår, vilket även inkluderar asbestsanering. Om asbest upptäcks vid en eventuell skada, till exempel en vattenläcka, kan en del av ansvaret för asbestsaneringen hamna på föreningen.

Var hittar jag mer information?

Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest

Se även rubrikerna Underhållsansvar, Renovering, Badrumsrenovering, Köksrenovering, Golvbrunn, Blandare och Reparationsfond.