Golvbrunn

Golvbrunnen får du av föreningen

När du renoverar ditt badrum ska du byta golvbrunnen. Arbetet ska utföras fackmässigt korrekt.

 

Föreningen står för en Blücher Drain Rot, en rostfri golvbrunn av hög kvalitet. Du hämtar den hos fastighetsskötaren, efter begäran via HSBs kundtjänst.

 

Brunnen ska monteras minst 200 mm från vägg. Så kallad avloppsränna eller annan väggnära golvbrunn tillåts inte. Sådana kan installeras i nybyggda badrum och de har då hårdare krav på montage. I äldre byggnaders befintliga badrum utgör de en riskkonstruktion. Kraven är mycket svåra att uppnå och risken stor att golv och vägg rör sig och att brunnen släpper från väggen.

Se även rubrikerna Underhållsansvar, Ombyggnadsbesiktning, Renovering, Badrumsrenovering, Köksrenovering, Blandare, Asbest och Reparationsfond.