Badrumsrenovering

Ansökan och besiktning vid renovering

Föreningen låter genomföra en okulär kontroll vid varje renovering av badrum och kök. Syftet är att i möjligaste mån undvika framtida skador, som annars kan bli mycket besvärliga och kostsamma för såväl lägenhetsinnehavare som föreningen. Kontrollen är inte en formell besiktning och om du hamnar i tvist med din entreprenör om arbetet eller vill hålla inne betalning av någon anledning, så bör du ta in en egen besiktningsman.

I god tid innan renoveringen ska du lämna en ansökan via rubriken Kontakt. Okulära kontrollerna utförs av vår HSB-förvaltare Ted Silverhagen och bekostas av föreningen.

Vid badrumsrenovering och köksrenovering sker ett besök efter avslutat arbete, för att säkerställa att renoveringen utförs fackmässigt. Vid stora brister kan föreningen välja att ta in en specialiserad besiktningsman.

Precis som vid övrig renovering måste du vid badrumsrenovering följa föreningens stadgar samt lagar och byggregler. Utöver det som nämns under rubriken Renovering gäller följande:

Det är styrelsens yttersta rekommendation att du för såväl rådfrågning och själva arbetet anlitar fackmän som har behörighet ”Säker vatten” och ”Säkra våtrum”. Vid arbeten med el i badrum krävs alltid elbehörighet.

Med hänvisning till föreningens stadgar och Säker vatten, är det inte tillåtet att förlägga rörledningar dolt i väggar, golv eller tak/undertak. Golvbrunnar skall installeras enligt GVK:s regler, alltså minst 200 mm från vägg. Föreningen tillåter inte väggnära golvbrunnar utan särskilt godkännande. Mer detaljer om kostnadsfri golvbrunn från förening vid renovering beskrivs här: Golvbrunn. Observera att en inspektionslucka ska finnas i väggen där vattenledningsrören kommer in i badrummet.

Badrummet ska ha en hand­duks­tork eller annan form av uppvärmning. Här har du två alternativ: Antingen låter du den nuvarande handdukstorken sitta kvar eller så låter du en VVS-behörig dra om rören till ett minimum och kompletterar med en eldriven handukstork eller golvvärme. Dessa ska vara anslutna till lägenhetens el, såväl för dig som för fram­tida bostadsrättshavare. Vattenburen golvvärme är absolut förbjudet.

Inga förändringar får göras i lägenhetens radiatorsystem (”värmeelementen”).

Viktiga hemsidor:

Se även rubrikerna Ombyggnadsbesiktning, Underhållsansvar, Renovering, Köksrenovering, Golvbrunn, Blandare, Asbest och Reparationsfond.