Kolfilterfläkt

Kolfilterfläkt tillåts på vissa villkor

Installation av motordriven kolfilterfläkt kan tillåtas. Föreningen tycker visserligen att det är ett sämre alternativ, men rätt installerad stör den inte övriga lägenheter. Observera att du då tar över ansvaret för underhållet.

Villkoren är att

  • du ansöker om detta hos styrelsen
  • fläkten inte ansluts till ventilationssystemet
  • ett frånluftsdon monteras
  • styrelsen får besiktiga installationen
  • filtret byts så ofta som modellen föreskriver
  • du själv bekostar arbetet ovan.

Se även rubrikerna Spiskåpa och spisfläkt samt Ventilation.