Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vår personuppgiftspolicy

Här hittar du information om hur HSB behandlar dina personuppgifter.

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads- och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen.

HSBs organisation består av 26 HSB-föreningar och 4100 HSB bostadsrättsföreningar samt flera HSB bolag. HSB har cirka 670 000 enskilda medlemmar. HSBs gemensamma nationella organisation består av HSB Riksförbund, HSB Affärsstöd, HSB Projektpartner och HSB Finansstöd.

HSB-föreningar, HSB-bolag och HSB bostadsrättsföreningar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive förening/bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos det bolaget/föreningen. För frågor om behandling av dina personuppgifter vänd dig i första hand till den HSB-förening där du är medlem.

Nedan visas information om personuppgiftsbehandling kopplat till den region du har valt på hsb.se.

Önskar du veta hur HSBs organisation behandlar dina personuppgifter? Läs mer här.