Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Göteborgs hållbarhetsarbete

HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR

HSB Göteborgs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

Det finns flera olika standardards och riktlinjer för hållbart företagande. HSB Göteborg var först i Sverige med att bli tredjepartsverifierade enlig ISO 26000. I verksamheten finns också en rad policyer som är kopplade till verksamhetens arbete med socialt ansvarstagande.

I menyn till vänster kan du läsa om HSB Göteborgs hållbarhetsarbete, inte minst via hållbarhetsrapporten som du hittar i vår årsredovisning.
 

KLIMATPÅVERKAN OCH KLIMATANPASSNING

Mål | Minskning av HSB Göteborgs CO2 utsläpp med 75 procent till 2023

Exempel på vårt arbete:

 • Hyresfastigheter fokuserar på hållbara renoveringar, installation av solenergi när det är möjligt samt upphandling av förnyelsebar el.
 • Under 2019 byttes 14 fordon ut mot eldrivna fordon – ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta.
 • Alla tjänsteresor ska genomföras i enlighet med policy där klimatanpassade val ska väljas i första hand.
 • Nyproduktionen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.
 • I alla byggstartade projekt från och med 2018 installeras solceller eller annan förnybar energi.
 • Klimatanpassning görs i nyproduktion liksom satsningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Vi underlättar bostadsrättsföreningarnas klimatarbete genom hållbara tjänster och informationsmaterial.
 • Genom nudging inspirerar vi enskilda medlemmar till mer hållbara konsumtionsmönster.

energioptimering-och-drift_705px.jpg

 
HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Mål | HSB Göteborg utvecklar hållbara tjänster

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Göteborgs utvecklingsarbete fokuserar på att ta fram och utveckla hållbara tjänster från affärsmässiga innovationer från bland annat HSB Living Lab.
 • Exempel är integrerade solceller i Kviberg, gemensamhetslokaler i brf Mariedahl och Swap Cube på HSB Göteborg.
 • Utveckling av hållbara tjänster för bostadsrättsföreningar som exempelvis Helhetsförvaltaren, Trygghetsanalysen, Leverantörslistan, Nyckeltalsanalys, ekonomi och energitjänster.
 • Delaktighet i det riksgemensamma arbetet med digital utveckling till exempel genom ett nytt inloggat läge och e-tjänster.
 • Fokuserat arbete på leverantörsbedömningar, hållbara inköp och nära samarbete med leverantörer.
 • Inköpsstyrningsprojekt i syfte att öka effektiviteten i vårt inköpsarbete.
 • Instiftande av priset Den hållbara idén för att uppmuntra och tillvarata goda idéer från bostadsrättsföreningar.

EN VIKTIG AKTÖR FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

Mål | Att som organisation spegla mångfalden i vårt samhället

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Dela – en nyinrättad köpmodell för att hjälpa unga vuxna att finansiera och äga sin bostad.
 • HSB Göteborg är verifierade enligt standarden ISO 26 000 för socialt ansvarstagande sedan 2011.
 • Stöd till Göteborgs Stadsmission och deras verksamhet riktad mot barn och unga. 2019 genomfördes en insamlingsdag med fokus på vinterkläder i samarbete med bostadsrättsföreningar.
 • Initiativtagare till HSB Göteborgs Academy – ett samarbete med Västra Hisingen Basket kring en värderingsstyrd ledarskapsutbildning för ungdomar mellan 16–25 år.
 • Erbjuder förtur till grupper som står långt från bostadsmarknaden, till exempel unga vuxna mellan 18–29 år och nyanlända.
 • Fokuserat arbetet för att säkerställa våra mångfaldsmål genom medlemsrekrytering, strategisk rekrytering av medarbetare samt genom praktikplatser och mentorskap.
 • Nytt erbjudande för bosparande där samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.
 • En del av vår nyproduktion ligger med i en grön obligation.
 • Placering av HSB Göteborgs kapital görs i enlighet med en hållbarhetspolicy för ansvarsfulla placeringar.
 • HSB Göteborg bedriver samarbeten och dialogverksamhet i syfte att nå grupper som kan ha svårt att göra sig hörda. Exempel på detta är dialog kring hyresgästinflytande, dialoginsatser i nyproduktionsprojekt och granndialog genom boendesociala tjänster.
 • Stödjer stora sociala företagsdagen, Coompanion och Nyttigaste affären.

RESURSEFFEKTIVITET

Mål | Att minska energianvändning och reducera effektuttag

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Göteborgs eget fastighetsbestånd genomgår löpande renoveringar bland annat i syfte att bevara fastigheten och optimera energieffektiviteten i bostäderna.
 • Innovationer från HSB Living Lab har implementerats i verksamheten. Bland annat den integrerade solcellsanläggningen i Kviberg, tvättstudion i brf Mariedahl och en Swap Cube på HSB Göteborgs huvudkontor.
 • Pågående försök I HSB Living Lab med att rena gråvatten från lägenheterna för att sedan återbruka det som duschvatten. En process som sparar 60% vattenförbrukning.
 • Värmeåtervinning genom FTX i all vår nyproduktion. En teknik som höjer effektiviteten och minskar energiåtgången.
 • Byggvarubedömningar vid renoveringar och nyproduktion för att förhindra att material med farliga ämnen används i byggprocessen.
 • Kunskapsspridning om hållbar konsumtion