Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göteborg tecknar elhandelsavtal med Vattenfall om förnybar el

HSB Göteborg har slutit ett unikt elhandelsavtal med Vattenfall om leverans av förnybar ursprungsmärkt vattenkraft till bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg.
mainimage

Under de senaste åren har elmarknaden varit allt annat än förutsägbar, med utmaningar såsom geopolitiska spänningar, kraftigt ökande bränslepriser och tekniska begränsningar i elöverföringen. Det har haft en stor påverkan på elpriset, som varierat kraftigt, inte minst för bostadsrättsföreningar.

Syftet med det nya gemensamma elhandelsavtalet med Vattenfall är att erbjuda de nästan 290 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg förnybar och ursprungsmärkt el till ett konkurrenskraftigt pris – samtidigt som det ger en ökad stabilitet på en oförutsägbar marknad.

– Vattenfall är en trygg partner som HSB har ett stort förtroende för. Det känns väldigt bra att nu kunna erbjuda föreningar som är medlemmar i HSB Göteborg ett attraktivt avtal som levererar förnybar ursprungsmärkt el, samtidigt som det ger dem de absolut bästa förutsättningarna för att säkra ett konkurrenskraftigt pris, säger Marianne Wadefalk, chef administrativ förvaltning på HSB Göteborg.

Elhandelsavtalet börjar gälla den 1 juli 2024 och omfattar förnybar ursprungsmärkt vattenkraft som är miljödeklarerad enligt Environmental Product Declaration (EPD). El som är deklarerad med EPD beskriver miljöeffekten av elproduktionen genom hela livscykeln.

– HSB Göteborg har höga krav på miljö och hållbarhet genom hela livscykeln. Genom att välja el producerad med EPD får HSB Göteborg överblick och total transparens i sitt klimatavtryck per kilowattimme, säger Jens Bäcker, chef för fastighetssegmentet inom Vattenfall Försäljning.

Det nya avtalet möjliggör en prissäkring av det nordiska systempriset och prisområde SE3, tillsammans eller var för sig, beroende vad som är mest fördelaktigt.

100 år av hemlängtan

År 2023 fyllde HSB 100 år. Det firade vi bland annat med en jubileumsturné genom Sverige. Turnén är nu avslutad efter stopp i 28 orter.
Läs mer om turnén

HSBs historia är fylld av innovationer och samhällsengagemang.
Läs mer om vår historia under tio decennier

Pojke och flicka gungar tillsammans i bostadsområde

HSB i siffror

  • Cirka 677 000 medlemmar
  • 346 413 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar
  • 26 069 hyresrätter
  • 4 100 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
  • 120 300 bosparare
  • 666 produktionsstartade HSB-bostäder
  • 4,3 miljarder kronor i sammanlagt bosparkapital

På hsb.se/omhsb kan du läsa mer om HSB, vår historia, hållbarhetsberättelse och goda exempel inom vårt hållbarhetsarbete över hela Sverige. 

Läs mer om HSB
Fasad med muralmålning på HSB Living Lab i solljus

Forskning om framtidens hållbara boende

HSB Living Lab, på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Här testas nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att ge ny kunskap om hur framtidens bostäder ska byggas. Sedan starten 2016 har över 150 projekt startats i huset. Det är samtidigt en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster.

HSB Living Lab