Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemskapet med många möjligheter

När du blir medlem i HSB får du tillgång till en lång rad fördelar, som medlemstidningen Hemma i HSB, juridisk rådgivning och såväl rikstäckande som lokala medlemserbjudanden. Du får dessutom möjlighet att själv påverka, i din närmiljö och på riksplanet via vår rikstäckande kooperation.

Som medlem i HSB Göteborg får du:

  • chans till förtur vid köp av nybyggda bostäder
  • chans till förtur till lediga hyresrätter
  • chans till förtur till våra ettor och tvåor om du är bosparare mellan 18 och 29 år
  • möjlighet att bospara
  • medlemstidningen Hemma i HSB
  • medlemserbjudanden och förmånliga rabatter

Klicka på bilden nedan för att bli medlem.

Företräde vid köp av nybyggda bostäder

Som medlem i HSB har du företräde framför icke-medlemmar att välja bostad i vår nyproduktion. Vill du komma ännu längre fram i kön ska du bospara. Alla nya bostäder fördelas först till våra bosparande medlemmar, därefter till medlemmar som inte bosparar och slutligen till icke-medlemmar.

Frågor?

Läs gärna vår FAQ med vanliga frågor och svar om bland annat medlemskap och bospar. Du hittar den här.
Hittar du inte svar på dina frågor? Kontakta oss via e-post: medlem.gbg@hsb.se

Information in english

Medlemsregler i HSB Göteborg

Så här fungerar medlemskapet.

Ansökan och avgift
Som ny medlem betalar du en medlemsandel i HSB på 500 kronor + 25 kr i administrativ avgift. De pengarna har du innestående hos oss under medlemstiden och återbetalas om du skulle vilja gå ur HSB.

Själva medlemsavgiften är 300 kr per hushåll och år. Medlemsavgiften betalar du tills du flyttar in i en HSB-bostadsrätt. Därefter ingår den i månadsavgiften.

Är ni flera personer i ett hushåll som vill bli medlemmar betalar varje person sin medlemsandel men den årliga medlemsavgiften betalas alltså enbart av en person i hushållet, så kallad A-medlem.

Betala på nätet
Om du är ansluten till din bank via internet kan du bli medlem genom att betala medlemsavgiften direkt på nätet. När du gör din inbetalning, var noga med att fylla i personnummer och fullständiga personuppgifter. För att betala via postgirokonto, kontakta oss på medlem.gbg@hsb.se

Medlemskap i familjen/hushållet
Det går endast att teckna ett medlemskap per person. Är någon annan i ditt hushåll redan medlem i HSB Göteborg ska du endast betala andelen och inträdesavgiften, alltså 525 kr. Glöm då inte att uppge personnumret på den som är medlem.

Har du frågor angående medlemskapet, kontakta oss gärna:
E-post: medlem.gbg@hsb.se
Telefon: 010-442 20 00