Balkonger

 

Ta hänsyn till dina grannar när/om du röker på din balkong. Det är inte förbjudet att röka men det är sunt förnuft att respektera sina grannar ifall de skulla störa sig på det, framförallt under sommarhalvåret. Men det är inte tillåtet att skräpa ner och kasta sina fimpar från balkongen. Utan använd en egen askkopp för dina fimpar. 

Inglasning balkonger
Föreningen har fått byggnadslov för inglasning av balkonger. Byggnadslovet gäller t o m 2021-12-12. Om inglasning av balkong ska ske så måste det påbörjas innan det datum som byggnadslovet gäller till och avslutas innan 2024-12-12. Inglasning ska vara med aluminiumram. Inglasningen ska vara av samma form därför har föreningen gjort en överenskommelse med Ryds Glas. 

Ni får själva ta kontakt med Ryds Glas för att få offert på kostnaden för inglasning.

Innan inglasning av balkongen sker ber vi dig komma ner till vicevärdsexpeditionen och skriva avtal angående inglasningen.