Biltrafik på gårdarna

Biltrafiken på gårdarna har ökat. Föreningen har inget direkt förbud att köra in på gårdarna men att köra in gäller endast för in- och urlastning i bilarna/släp/lastbilar. Färdtjänst får åka in. Att parkera bilen på gården är förbjudet. Aimo Park kontrollerar regelbundet och bötfäller.
Max-hastigheten är 10 km/tim, vänligen respektera detta. Tomgångskörning är inte tillåten. Tänk på att avgaserna kommer in i ventilationerna till lägenheterna.

Besöksparkeringar finns på ICA parkeringen och bortom ICA.

Naturligtvis är motorcykelåkning och mopedåkning absolut förbjudet. Får endast ledas.
Står du eller någon annan och väntar vid angöringsplatserna är tomgångskörning förbjuden.
Tänk på dem som bor i närheten och på miljön.