Trapphusen

Enligt brandskyddsmyndigheten får man inte förvara något i våra trapphus

Förvaring i våra trapphus

Därför kommer föreningens styrelse med jämna mellanrum genomföra en så kallad brandsyn. Det som förvaras där tas om han och du får kontakta expeditonen för att få tillbaka det du förvarat i trappen.

Du får också till föreningen betala 500 kronor i förvaringsavgift.

Det får inte stå några barnvagnar i trapphusen varken besökares eller egna på grund av brandrisk. Till det finns ett barnvagnsförråd på varje gård.

Du får inte förvara leksaker m m i trapphuset.
Du får inte förvara skor eller ha mattor utanför din dörr.

Rollatorer kan förvaras där om endast de viks ihop och ställs upp mot väggen.

Det har iordningställts speciella platser att använda för rollatorparkering. Om man vill kan man få ställa sin rollator i barnvagnsrummet som finns vid varje miljöhus.