Försäkring

Bostadsrättstilläggsförsäkring

Föreningen har fr o m 1 januari 2021 tecknat avtal med försäkringsbolaget Folksam. I det avtalet ingår bostadsrättstilläggsförsäkringen för samtliga lägenheter.

Egen hemförsäkring bör tecknas för lösöret. Du kan teckna denna med försäkringsbolag som passar dig. Tänk då på att uppge att föreningen står för bostadsrättstilläggsförsäkringen.