Skyddsrum

Vi har 7 skyddsrum och dessa finner ni i portarna:

  • 14
  • 22
  • 30
  • 46
  • 66
  • 94
  • 102

Finns en skylt, där det står "Skyddsrum" som man kan leta efter
Alla tillsammans, så får det plats med 1110 personer

Alla skyddsrum är fullt användbara