Telefonnummer jour

Telefonnummer du kan ringa om något händer när vicevärdsexpeditionen är stängd och/eller helger.

 

SOS alarm                                                                         

112 endast vid brand eller akut sjukdom.

 

CSG fastighetsjour mellan kl 16.00-17.00                     

019-26 40 50 (kostnad för utryckning betalas av medlemmen om felet är av sådan art att det inte kan vänta tills dagen därpå).

 

CSG Trygghetsjour                                                         

019-26 40 50 (vid störning från grannar). I första hand är det bäst att prata med grannen som stör och påpeka att störande ljud förekommer. Hjälper inte detta kontakta trygghetsjouren.

 

CSG Trygghetsjour                                                        

019-26 40 50 låsöppning. Den som vill bli insläppt ska kunna styrka sin behörighet. Kostnaden är 1 000 kr och den betalas på plats kontant eller Swish av lägenhetsinnehavaren.

 

Aimo Park                                                                         

0771-96 90 00 felparkering av bilar på våra innegårdar samt angöringsplatserna.