Källare

Det är förbjudet att ställa saker i källargångarna. Har du grovsopor får du själv se till att dessa lämnas i återvinningsstationen. Upplysningsvis vill vi meddela att det blir extra kostnader att anlita någon som transporterar bort detta.