Mellringegården

Föreningens lokal Mellringegården är belägen under ICA butiken.
Lokalen har plats för ca 125 personer (max 125 tillåtet).

I första hand är lokalen till för föreningens sammanträdesverksamhet exempelvis föreningsmöten,
styrelsesammanträden, infomöten och studiecirklar.

Lokalen kan även hyras ut till medlemmar/hyresgäster i bostadsrättsföreningen Slånbäret.
Annan uthyrning kan också förekomma, exempelvis ideella föreningar eller andra bostadsrättsföreningar

För bokning, kontakta vicevärden.

Mellringegården hyrs inte ut under juli-augusti.

  Per/gång Per/dygn Per/dygn storhelg  Deposition
Medlem/hyresgäst/förening 2 500 kr 2 500kr *5 000kr 1000kr

*Storhelg = påsk, midsommar, jul, nyår