Vid renoveringar

Tid på dagen för renovering är begränsad till måndag-fredag mellan kl 08.00-20.00, lördag-söndag kl 10.00-18.00

Det är allt fler medlemmar som rustar upp sina lägenheter. Detta är tillåtet men om större renoveringar ska göras ber vi er att kontakta vicevärden/fastighetsskötaren för råd vad som får göras eller inte göras. Lägenhetsinnehavaren ska också anmäla till vicevärdexpeditionen när renoveringen ska påbörjas och hur länge den ska pågå. Lägenhetsinnehavaren ska själv ansvara för att anslag kommer upp i sitt eget trapphus samt närliggande trapphus.


Regelverk - Vad som gäller vid renovering av våtutrymme
Våtutrymmen skall utföras av auktoriserade installatörer som kan lämna ett kvalitetsintyg som visar att de följt gällande branschregler vilka finns beskrivet hos exempelvis GVK, Säker vatten m m.
Uppfylls inte detta krav gäller inte försäkring vid en läckageskada.