Skriva en motion

Var med och påverka

Du som medlem i HSB brf Slånbäret har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motioner. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du skriva den i tid och lämna in den till styrelsen senast den sista februari. Detta finns reglerat i våra stadgar § 15.

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
  • Skriv under dokumentet med ditt namn

 

Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.