Regler vid störning

Regler vid kontaktande av trygghetsjour (störningsjour)

 

CSG Trygghetsjour, som HSB´s Brf Slånbäret anlitar, rycker ut när de tillkallas

på tider kl 16.00-07.00 samt helger.

 

CSG trygghetsjour tar ut en avgift på 2 000 kr för utryckning. Avgiften betalas av medlemmen som stör.

 

Om en medlem tillkallar CSG trygghetsjour och det visar sig att det inte finns något störande ljud och detta sker upprepande gånger kommer medlemmen som tillkallat trygghetsjouren att få stå för kostnaden, 2 000 kr.