På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivselregler

Vi ska inte bara bo vi ska också trivas i vår förening! Därför måste vi ha vissa ordningsregler för allas trivsel.                     

Som medlem i Brf Högaholm är du medlem i vår gemenskap. Detta innebär att du har accepterat att följa de regler som gäller vid innehav av en bostadsrätt i vår förening.
Alla medlemmar i föreningen äger gemensamt de fastigheter vi bor i och det är därför viktigt att vi hjälps åt att sköta dem.

För att kunna fungera som goda medlemmar i ett gemensamt boende vill styrelsen informera om vissa regler som gäller i vår förening.
Visa hänsyn mot dina grannar genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att du delar väggar med dina grannar. Detta är särskilt viktigt efter klockan 22.00.
När du/ni ordnar fest i bostaden var vänlig och meddela dina grannar detta, t.ex. genom att i förväg meddela dem eller lägg en lapp i hissen/trapphuset.
Njut gärna av musik, sång och fest, titta på TV, lyssna på radio, se på film med hemmabioanläggning, spela spel på datorn men dämpa ljudvolymen särskilt efter klockan 22.00.

Att spika, borra eller utföra renoveringsarbeten i lägenheten är ibland nödvändigt. Tänk på dina grannar och respektera våra tillåtna tider vilka är:

Måndag - Fredag kl 08.00 – 20.00.

Lördagar kl 09.00 – 16.00.

Söndagar och helgdagar (röda dagar) är det INTE tillåtet alls att spika, borra eller utföra renoveringsarbeten i lägenheten.

Informera gärna dina grannar före störande arbeten ska utföras och sätt upp en lapp i hissen/trapphuset om vilken lägenhet det gäller och gärna även kontaktinformation till dig.

OBS! Vid större ingrepp i lägenheten måste styrelsen underrättas och ge tillstånd.
Blockera inte hissen genom att hålla hissdörren öppen onormalt länge.

Duscha och bada är skönt. För grannarnas skull, undvik detta mellan klockan
22.00 - 06.00. Brus i vattenrören kan vara ganska störande. Och för föreningens och din egen ekonomis skull: Spara på vattnet!

Garage- och källardörrarna ska alltid vara låsta.
Källarförråd skall vara låsta med hänglås. Samla inte på er en massa onödiga saker i förråden. Containrar finns vid tider som anges i informationsblad och hemsidan från styrelsen/Fastighetskontoret.

Att hänga tvätt, sängkläder eller skaka mattor från fönster eller balkonger är enligt föreningens ordningsregler inte tillåtet. Likaledes är det inte tillåtet att ha dörrmatta utanför lägenhetsdörren. Tänk på vår städpersonal.

I trapphusen är det strängt förbjudet att placera barnvagnar, cyklar eller andra saker. Här gäller brandlagen! Cyklar ska ställas i cykelställen.
Cykla inte inom föreningens område - Respektera vår skyltning
Naturligtvis råder det rökförbud i föreningens gemensamma utrymmen som
t ex trapphus, källare och tvättstugor

Bilkörning inom området är förbjudet. Endast fordon med särskilt tillstånd och nödvändiga servicebilar har rätt att köra inom området.Parkering framför brandvägarna är strängt förbjudet eftersom ambulans/polis måste komma fram vid akuta ärenden.Påträffade privatbilar kommer att bötfällas med 700 kr.

Hundar och katter kan för många vara trevliga sällskapsdjur, men de får inte rastas eller vistas lösa inom föreningens område. Händer en "olycka" skall spillning plockas upp !
Även om djuren är kopplade får de inte vistas på lekplatserna. Tänk på barnen. Det finns rastplatser i närheten.
Att mata fåglar på fönsterbleck eller balkonger är inte tillåtet. Ej heller att slänga ut bröd eller andra matrester på gräsmattor eller i buskagen.

Om du skall installera en tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra det, om inte, och om olyckan skulle vara framme, riskerar du att försäkringen inte gäller.
Tänk på att det är du som ansvarar för eventuella vattenskador.

Alla vi som bor och äger lägenheter i Högaholm är beroende av hur fastigheterna sköts. Vi är alla på olika sätt delaktiga i, och har möjlighet att påverka, föreningens ekonomi och kan på så vis bidraga till att månadsavgifterna hålls nere.
Om vi sparar på vatten håller vi kostnaderna nere. Att vi tänker på vad vi kastar i miljöhusen respektive containrarna påverkar också våra kostnader. 

Föreningens stadgar
Förutom trivselregler har vi också våra stadgar. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du, och bostadsrättsföreningen, har. Stadgarna finns här.