Taggar

Som bostadsrättshavare ansvarar du för dina taggar.

Om du förlorar din tagg är det viktigt att förvalningen genast blir underrättad så att taggen kan spärras.

Till varje lägenhet har det delats ut 3 taggar 1 grön, 1 röd, 1 gul. Extrataggar är vita och varje bostadsrättshavarae kan beställa så många som de har behov för. 

Extrataggar och ersättningstaggar deiteras med 150kr/st 

Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren i efterskott via avgiftsavin.