Taggar

Som bostadsrättshavare ansvarar du för dina taggar.

Om du förlorar din tagg är det viktigt att förvalningen genast blir underrättad så att taggen kan spärras.

Bostadsrättsinnehavaren blir fakturerad för kostnaden. 

Extratagg: 150Kr

Ersättningstagg: 300Kr

Skadad tagg som lämnas in till förvaltningen ersätts utan kostnad.