Rutin vid brand- eller vattenskada

Om olyckan är framme och din bostadsrättslägenhet drabbas av en brand- eller vattenskada är det en trygghet för dig att föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter, utöver föreningens egen fastighetsförsäkring.

Om din lägenhet drabbas av en brand- eller vattenskada är det viktigt att du omedelbart anmäler det.

Jouren är öppet dygnet runt på telefon 010-442 30 00, välj 1.

Vid pågående brand, ring 112! 

Exempel vid brand

En vanlig orsak till brand i en lägenhet är matlagningsrelaterade oljebränder; när den oljefyllda kastrullen börjar brinna och elden får spridning vilket kan orsaka skador på köksinredning samt sotskador i lägenhet och trapphus.

Ring 112!

Exempel vid vattenskada

Vanliga orsaker till vattenskada kan vara exempelvis läckage från diskmaskin i kök som rinner ner till grannen under, dåligt tätskikt i badrum där vattnet rinner ner till grannen under, stopp i avlopp, rör som brister av olika anledningar.

Ring jouren på 010-442 30 00, välj 1. Öppet dygnet runt!  

Vad händer efter att skadan skett?

Steg 1 för föreningen är att få stopp på det som orsakar skadan. Läckagesökning och avhjälpande åtgärd sker vanligtvis av ett fuktskadeföretag som förening anlitat. Securitas kan bistå dygnet runt och ta ut rör- och saneringsföretag som har jour.

Steg 2 är att fuktskadeföretaget upprättar en besiktningsrapport i drabbade lägenheter. I rapporten framgår också vad som var skadeorsaken, vilket är viktigt då det i nästa steg avgör om föreningen är ensamt ansvarig för att återställa skadorna och stå för alla kostnader, eller om en del av kostnaderna faller på bostadsrättshavaren.

Steg 3 är att rapporten skickas till Länsförsäkringar Skåne, där föreningen har sin fastighetsförsäkring. Försäkringsbolaget återkommer därefter till såväl föreningen som till den drabbade bostadsrättshavaren med en ansvarsfördelning.

Beroende på skadeorsaken kan det ibland bli så att bostadsrättshavaren blir ansvarig för att återställa sin del; det bostadsrättshavaren ansvarar för enligt stadgarna. Detta oavsett om skadan har inträffat i lägenheten eller i en annan lägenhet.

Bostadsrättstillägget är en försäkring för bostadsrättshavaren

Föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen hos Länsförsäkringar Skåne.

Om skadan är framme och du måste ersätta exempelvis golv, köksinredning och måla om är det i de flesta fall du själv som måste stå för hela kostnaden som bostadsrättshavare.

Här kommer bostadsrättstillägget in; måste du utföra arbetena på grund av en försäkringsskada kan du få ersättning från försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget tillämpar ett åldersavdrag, om det har gått lång tid sedan det målades om senast kommer full ersättning för ommålning inte betalas ut. För att bedöma kostnader och ersättningsnivåer använder sig försäkringsbolaget av ett kalkylprogram med schablonpriser.

För många är försäkringsärenden något man bara är med om en gång och det är ofta många frågor och mycket man kan vara orolig för.

När en skada har blivit anmäld till försäkringsbolaget får föreningen ett skadenummer och det tillsätts en ansvarig skadereglerare hos försäkringsbolaget. Bostadsrättshavaren kan altid vända sig till skaderegleraren för att få svar på frågorna. Även förvaltningen samt det av föreningen anlitade fuktskadeföretaget finns tillgängliga för hjälp och stöd.

Glöm inte att teckna en hemförsäkring!

Bostadsrättstillägget ersätter inte din hemförsäkring.

För det som betraktas som lösöre; exempelvis vitvaror, möbler, mattor och annat som kan bli skadat vid en brand- eller vattenskada är det ditt hemförsäkringsbolag som hjälper dig med ersättning.