Festlokal

Renoveringen är nu avslutad och i fortsättningen kan Brf Högaholm erbjuda en ny och fräsch festlokal för sina medlemmar.

Rutiner och regler som gäller för bokning och användning av festlokalen:

 • Bokning av lokalen sker på fastighetskontoret under kontorets öppettider (Serenadgatan 56).
 • Festlokalen har ett maxantal på 50 personer.
 • Lokalen hyrs bara ut till bostadsrättshavare i föreningen.
 • Lokalen omfattar festlokal, kök, toalett och hall.
 • Bokning av lokalen kan göras tidigast 6 månader i förväg.
 • Lokalen kan bokas max 3 dagar i följd.
 • En bostadsrättshavare kan endast ha 2 inbokade datum för lokalen. 
 • Hyran för lokalen är 1500 kr/dygn vilket faktureras via avgiftsavin i samband med bokningen av lokalen.
 • Tillträde ges från klockan 12.00 på hyresdagen.
 • Tillträde sker via tagg som hämtas på fastighetskontoret enligt överenskommelse. Taggen ska återlämnas nästkommande vardag från uthyrningstillfället.
 • Lokalen ska vara städad och iordningsställd senast 11.00 dagen efter. Den som bokat ansvarar då för att lokalen och dess inventarier lämnas i ursprungligt skick.
 • Instruktioner angående teknik och ljudanläggning finns att tillgå i lokalen.
 • Rökning i lokalen är förbjuden.
 • Bostadsrättshavaren ska rapportera eventuella fel, skador eller om något saknas till Brf Högaholms förvaltning närmaste vardag från uthyrningstillfället.
 • Bostadsrättshavaren ansvarar för brandsäkerhet och att utrymningsvägar hålls fria.
 • Bostadsrättshavaren är skyldig att ersätta Brf Högaholm för skadade eller saknade inventarier samt skador på lokalen. Föreningen äger rätt att i efterhand via avgiftsavi debitera bostadsrättshavaren den summa skadan uppgår till.
 • Vid bokning av lokalen upprättas ett kontrakt för uthyrningen som ska signeras av bostadsrättshavaren för godkännande av ovanstående punkter.
 • Ljudanläggning finns i lokalen.

Lista för vad du hittar i köket och anvisningar om hur lokalen ska städas hittar du längst ner på denna sida.

Bilder på festlokalen