Festlokal

Renoveringen är nu avslutad och i fortsättningen kan Brf Högaholm erbjuda en ny och fräsch festlokal för sina medlemmar.

Förvaltningen hanterar alla bokningar av festlokalen och för att underlätta för dig som boende uppdateras webbkalendern kontinuerligt så att du direkt på hemsidan kan se vilka dagar festlokalen är bokad.  

Klicka här för att komma till kalendariet!

Rutiner och regler som gäller för bokning och användning av festlokalen:

 • Bokning av lokalen sker på fastighetskontoret under kontorets öppettider (Serenadgatan 56).
 • Festlokalen har ett maxantal på 50 personer.
 • Lokalen hyrs bara ut till bostadsrättshavare i föreningen.
 • Lokalen omfattar festlokal, kök, toalett och hall.
 • Bokning av lokalen kan göras tidigast 6 månader i förväg.
 • Lokalen kan bokas max 3 dagar i följd.
 • En bostadsrättshavare kan endast ha 2 inbokade datum för lokalen. 
 • Hyran för lokalen är 1500 kr/dygn vilket faktureras via avgiftsavin i samband med bokningen av lokalen.
 • Tillträde ges från klockan 12.00 på hyresdagen.
 • Tillträde sker via tagg som hämtas på fastighetskontoret enligt överenskommelse. Taggen ska återlämnas nästkommande vardag från uthyrningstillfället.
 • Lokalen ska vara städad och iordningsställd senast 11.00 dagen efter. Den som bokat ansvarar då för att lokalen och dess inventarier lämnas i ursprungligt skick.
 • Instruktioner angående teknik och ljudanläggning finns att tillgå i lokalen.
 • Rökning i lokalen är förbjuden.
 • Bostadsrättshavaren ska rapportera eventuella fel, skador eller om något saknas till Brf Högaholms förvaltning närmaste vardag från uthyrningstillfället.
 • Bostadsrättshavaren ansvarar för brandsäkerhet och att utrymningsvägar hålls fria.
 • Bostadsrättshavaren är skyldig att ersätta Brf Högaholm för skadade eller saknade inventarier samt skador på lokalen. Föreningen äger rätt att i efterhand via avgiftsavi debitera bostadsrättshavaren den summa skadan uppgår till.
 • Vid bokning av lokalen upprättas ett kontrakt för uthyrningen som ska signeras av bostadsrättshavaren för godkännande av ovanstående punkter.
 • Ljudanläggning finns i lokalen.

Lista för vad du hittar i köket och anvisningar om hur lokalen ska städas hittar du längst ner på denna sida.

Bilder på festlokalen