Framtida avgiftshöjningar?

Den vanligaste och viktigaste frågan vi i styrelsen får gäller avgiftshöjningar.

 

Styrelsen höjde inte avgiften alls 2019, sänkte den med 2 % under 2020 och planerar att låta den ligga oförändrad nästa år. Anledningen är att styrelsen ser att framtida kostnader kan täckas utan höjningar och att den höjningen på 10 % som gjordes under 2018 var i överkant.