Juridiska processer

Brf Ida blev under åren 2015-2017 utsatt för ett av Sveriges största bedrägerier. Det uppdagades under sommasren-hösten 2017 och en ny styrelse tog över i december 2017. Föreningen har sedan återhämtat sig mycket snabbt och har nu en bra ekonomi.

Föreningen driver ett flertal processer för att få tillbaka pengar där det bedöms möjligt och värt risken. Föreningens kassaflöde är mycket bra. Belåningen var mycket låg innan bedrägerierna, och är nu inte anmärkningsvärt hög. Den ekonomiska planeringen framåt är god, oberoende av hur det går i dessa processer. Alla vinster i dessa processer är att betrakta som bonus.

Här är en sammanställning av vilka processer föreningen är inblandad i och hur det går. I de fall där vi inte anger vem motparten är, beror det på att styrelsen och föreningens jurister bedömer att processen kan avgöras genom förlikning utanför rättssalen.