Omförhandla lån

Nu när vi snart har koll på föreningens förväntade kostnader, har vi börjat inleda samtal med banker för att förhandla ner föreningens räntekostnader, som är en viktigt punkt för framtiden. Vi har hittills halverat räntan på ett lånen.

Detta arbete görs löpande i takt med att lån förfaller och ska förhandlas om.