Vattenskadeersättningar

Vi har begärt in ersättning för gamla vattenskador från 2017 och på så vis säkrat flera hundra tusen kronor.

Vi undersöker också om det lönar sig att gå igenom vattenskador från 2014-2016 för att se om vi kan få ersättning som missats under dessa år.