Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi siktar på miljöbyggnad – för bra miljö ute och inne

Om du söker en ny bostad med en sund miljöprofil ska du vända dig till HSB. Vi använder miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i vår byggnation av nya hem. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Den ger dig möjlighet att välja ett boende som är bra för miljön, både ute och inne.

Med certifiering enligt Miljöbyggnad ges en oberoende bedömning på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. HSB har som ambition att all nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad betyg silver. Miljöcertifieringen är ett led i HSBs strategi att minska koldioxidutsläppen med 50% från år 2008 fram till år 2023. Du kan välja HSB, och ta hand om miljön både ute och inne.

Så är det att bo i en miljöcertifierad bostad

Så känner du igen en miljöbyggnad

Miljöbyggnad låter väl bra, men hur vet du att huset är certifierat enligt Miljöbyggnad? I Miljöbyggnad bedöms en byggnad med avseende på de tre områdena energi, inomhusmiljö och material.

För att en byggnad ska certifieras krävs att den utformas, projekteras och byggs för att ge:

  • Låg energianvändning
  • God innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus
  • Nyproduktion byggd med god kunskap om material och vilka byggvaror som används

Alla indikatorer vägs samman i ett betygsverktyg och ger fastigheten någon av de tre valörerna brons, silver eller guld.

När huset är färdigbyggt får det ett preliminärt certifikat. Inom två år jämförs utförande och funktioner i färdig byggnad med det preliminära bedömningsunderlaget. Det kan vara mätningar, besiktning, kontroll av utförande och dylikt. Det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad förvaltas av den ideella föreningen Sweden Green Building Council. 

Här kan du läsa mer om certifieringssystemet Miljöbyggnad.

HSB är med och påverkar i Sweden Green Building Council

HSB är medlem i Sweden Green Building Council som är en ideell förening ägd av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Syftet med HSBs medlemskap är att följa med branschutvecklingen samt att vara med och utveckla certifieringssystemet Miljöbyggnad.