På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

HSB Ledamot

Vi har flyttat över informationen som rör ditt HSB-ledamotsuppdrag till Mitt HSB. Där hittar du också länk till formulär för arvoden och återkoppling. Logga in via listen ovan för att ta del av all information.

 

 

Skärpta bestämmelser om jäv

From 1 juli ändrades jävsbestämmelserna - i lagen om ekonomiska föreningar - och därmed skärptes de situationer som kan vara föremål för jäv.

Bestämmelserna gäller även för bostadsrättsföreningar men medför inte någon egentlig ändrad rekommendation än vad som tidigare angetts from HSB. Från och med i juli i år anger lagen tydligt (regleras i 6 kap 10 §) att styrelseledamot inte får handlägga fråga om avtal mellan föreningen och företag som han/hon får företräda – så kallat ställföreträdarjäv eller företrädarjäv som det också kallas. Nu anges att en ledamot med anledning av sin ställning i annat bolag/organisation kan anses vara jävig.

Jäv kan förekomma i flera situationer och gäller styrelsens samtliga ledamöter. En ledamot anses vara jävig i följande situationer:

Jäv

En styrelseledamot får inte vara med och handlägga en fråga som rör avtal mellan honom och föreningen.

Intressejäv

Han får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje man om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. Exempel på detta kan vara avtal med en ledamots närstående eller dylikt.

Ställföreträdarjäv

Nytt är att ledamot inte heller får handlägga fråga om avtal mellan föreningen och företag som han/hon får företräda (i egenskap av ledande befattning såsom vd, ledamot eller att denna ingår i styrelsen (undantag är koncernförhålladen)

Att styrelseledamoten inte får vara med och handlägga avtal innebär att han/hon inte får vara med under förberedandet eller beslutandet i frågan. Vid behandling av ärendet ska ledamoten inte delta (i praktiken avlägsna sig från rummet).

Som HSB ledamot bör man undvika att handlägga fråga som rör förvaltningsavtal med HSB med anledning att HSB ledamoten kan anses ha intresse i frågan – även om det nog inte är stridande mot föreningens intresse

Tidplan bokslutsprocessen

Från vecka 50 kommer tidplan för bokslutsprocessen att publiceras i föreningsdokument i HSB Portalen

Alla styrelseledamöter inkl HSB ledamoten kan läsa tidplanen för bokslutsprocessen. I denne finns ett antal datum som är bra för styrelsen att känna till samt information om att återrapportera information till föreningens ekonom.

Ombud till föreningsstämman

På en föreningsstämma kan en medlem som inte själv kan närvara lämna en fullmakt till någon att företräda medlemmen på stämman.

 

Ombud till föreningsstämman

27 mars 2017

Den som får en fullmakt kallas ombud. Lagen om ekonomiska föreningar är under omarbetning och i lagförslaget så föreslås ombudskretsen att vara fri, det vill säga att medlemmen ska kunna få företrädas av vem som helst. För att stadgarna ska vara uppdaterade med lagstiftningen den dag lagen träder i kraft så har vi valt att i 2011 års HSB normalstadgar inte skriva någon begränsning av vem som kan vara ombud.
Fram till dess att den nya lagen träder i kraft så gäller vad som framgår om ombud i nuvarande lagstiftning. Enligt lag så gäller idag att ombud för en fysisk person endast kan vara medlemmens make /sambo eller annan medlem. I avvaktan på den nya lagstiftningen så är det alltså detta som gäller för bostadsrättsföreningar som har antagit 2011 års HSB normalstadgar.


För de bostadsrättsföreningar som har 2003 års HSB normalstadgar är dock ombudskretsen något annorlunda. Enligt 2003 års HSB normalstadgar kan för en fysisk person annan medlem, medlemmens make/sambo, registrerad partner, föräldrar, syskon eller barn vara ombud.