På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Ditt uppdrag

HSB-ledamoten tillsätts av HSB Norr vd på uppdrag av styrelse. Syftet är att tillvarata medlemmarnas intressen samt stödja bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-ledamoten är en fullvärdig styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse.

1. Uppdrag

1.1 HSB-ledamotens uppdrag är att stödja, inte driva, bostadsrättsföreningens styrelsearbete. HSB-ledamoten tar därför inte på sig uppdrag såsom ordförande, sekreterare eller annan ansvarspost i bostadsrättföreningens styrelse.

1.2 HSB-ledamoten verkar för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika.

1.3 HSB-ledamoten verkar för att erfarenhetsutbyte sker mellan bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen. Detta i syfte att tillvarata goda idéer och den kunskap som finns inom HSB.

1.4 HSB-ledamoten visar engagemang för bostadsrättsföreningen och inspirerar styrelsen till utveckling. HSB-ledamoten närvarar vid bostadsrättsföreningens årsmöte och presenterar sig för medlemmarna.

1.5 HSB-ledamoten ska inhämta viktig information från HSB Norr att förmedla till bostadsrättsföreningen.

1.6 HSB-ledamoten ska efter varje styrelsesammanträde återkoppla till HSB Norr efter samtycke från styrelsen. Se 3.2

1.7 HSB-ledamoten är insatt i och verkar i enlighet med HSBs värderingar:
Engagemang – Trygghet – Hållbarhet – Omtanke – Samverkan.

1.8 HSB-ledamoten verkar för att styrelsens arbetssätt/och beslut följer stadgar samt gällande regelverk.

1.9 HSB-ledamoten är en bärare av HSB:s varumärke, och representerar organisationen på ett sätt som stärker varumärket.

2. Kompetens

2.1 HSB-ledamoten har grundläggande kunskaper om:
• Stadgarnas innehåll och syfte
• Budget och bokslut
• Mötesteknik
• HSB-föreningens medlemsförmåner och tjänsteutbud
• HSBs organisation, historia och den kooperativa identiteten

3. Förtroende

3.1 HSB-ledamoten omfattas av samma regler avseende tystlåtenhet som övriga styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen. HSB-ledamoten för inte vidare sådana angelägenheter som kan skada bostadsrättsföreningen eller enskild medlem.

3.2 HSB-ledamoten inhämtar styrelsens samtycke innan eventuella klagomål eller synpunkter förs vidare till HSB-föreningen.

3.3 HSB-ledamoten deltar inte i beslut som gäller affärsrelationer med HSB-föreningen. HSB-ledamoten undviker även andra situationer som kan betraktas som jäv och månar om att behålla övriga styrelsens förtroende. HSB-ledamoten ska undvika att delta i röstning gällande renodlade boendefrågor utifrån att det i första hand är de boende som ska påverka föreningen.

3.4 HSB-ledamoten meddelar styrelsens ordförande vid förhinder att delta vid styrelsemöte. HSB-ledamoten kallar sin suppleant i det fall suppleant finns utsedd.

3.5 HSB-ledamoten tar inte på sig fler uppdrag än att varje bostadsrättsförening kan få det stöd som denna uppdragsbeskrivning lovar. Rekommendationen är minst två uppdrag och max fem.