Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tryggare bostadsrätt – beslut i riksdagen

30 juni 2022 Nu ska det bli lättare att förstå en bostadsrättsförenings årsredovisning. Och den som tecknar sig för att köpa en nybyggd bostadsrätt ska få tydligare information. Det är några av de lagändringar som riksdagen nu har beslutat om.

- HSB har länge arbetat för att nyckeltal som visar föreningens ekonomi ska införas som branschstandard, och nu kommer de att bli inskrivna i lag vilket är fantastiskt. De ingår redan i Bostadsrättskollen, det koncept för kommunikation kring ekonomin som HSB har tagit fram. Detta är ett stort steg framåt för möjligheten för boende och medlemmar att förstå och analysera ekonomin i en bostadsrättsförening och därmed något som verkligen stärker konsumentskyddet, säger Niklas Widebeck, analyschef och medlemsexpert på HSB.

Förhandsavtal

Utöver nyckeltalen sker förtydliganden och förändringar när det gäller så kallade förhandsavtal. Det införs tydligare krav på den information som ges och de risker som finns förknippade med att teckna ett förhandsavtal. Det införs en betänketid på minst sju dagar för förhandstecknaren. Kraven på den ekonomiska planen skärps, där en teknisk underhållsplan för kommande 50 år ska bifogas, och regleringen kring intygsgivare skärps. Ett upplåtelseavtal ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.

Regeringen hade föreslagit att andra föravtal än förhandsavtal skulle vara ogiltiga, men riksdagen beslutade att det fortsatt ska vara möjligt med andra föravtal. Däremot bör regeringen utreda hur reglerna om föravtal kan skärpas och tydliggöras, beslutade riksdagen. Man beslutade även i ett så kallat tillkännagivande att regeringen bör utreda hur regleringen kring förhandsavtal kan skärpas ytterligare, när det gäller den beräknade tiden för tillträde.

Övriga förändringar

En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman, och när det gäller ombyggnation så förtydligas vilka åtgärder som kräver styrelsens tillstånd.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023, utom det som gäller den ekonomiska planen och intygsgivarna. Det träder i kraft den 1 januari 2024.

Här kan du läsa mer om de förändringar som kommer.