Goda exempel från HSBs hållbarhetsarbete

Inom hela HSB pågår initiativ som på olika nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror på att arbeta långsiktigt och systematiskt och med många lösningar för att nå ett gott resultat. Här hittar du ett urval av goda exempel utifrån HSBs fokusområden.
HSB brf Måsängen

HSB Göteborg: Innovativt system med solceller och bergvärme

2023 prisades HSB brf Måsängen för sitt miljö- och klimatarbete, bland annat tack vare ett innovativt solhybridsystem som bidragit till att kostnaderna minskat med över 60 procent.

Tre män i skyddskläder håller upp biram

Uppkopplade bikupor ska ge viktiga svar kring varför bina minskar i antal

Genom att koppla upp bikupor mot en molntjänst kan vi bättre förstå vad som ligger bakom massdöden av bin. Projektet utsågs till 2020 års mest hållbara projekt i CIO Awards. 2021 anslöts två nya bi...

Flervåningshus med gräsmatta framför

HSB Norr: Brf Mariehöjd 6 bäst på hållbarhet

HSB brf Mariehöjd 6 i Umeå fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2022. Nyckeln till framgång var bra samarbete mellan alla som varit involverade i projektet och t...

Fasad hos HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar

HSB Norr: Åtgärdsplanen som sparar energi och kostnader

HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. De genomför ett stort projekt med att byta tak, installera solceller och dessutom anlägga underjordiska sopsorteringsstationer....

Marianne Färlin, ordförande, och Rune Arvidsson, vice ordförande och vicevärd, är mycket nöjda över föreningens långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

HSB brf Guldsmeden: ”Vi bidrar till mindre klimatpåverkan”

Återvunnen värme och tilläggsisolering är vinnande drag när HSB brf Guldsmeden i Falköping arbetar långsiktigt för att minska sin inverkan på miljö och klimat. Det har dessutom minskat fjärrvärmeko...

Arm plockar trådrullar ur hylla

Smarta delningslösningar i samfälligheten Minneberg

Gym, snickeri, vävstuga och bokcafé – det är några av alla de saker som fyra brf:er med 950 hushåll delar på i samfälligheten Minneberg i Bromma, Stockholm.

Brf Järnvägstorget – en anrik fastighet från 1800-talet

HSB Landskrona: Varsam renovering gav stadsbyggnadspris

HSB Landskrona utsågs som vinnare av Landskronas stads stadsbyggnadspris 2021 för sin varsamma renovering av brf Järnvägstorget – en anrik fastighet från 1800-talet som brandhärjades svårt våren 20...

Vy över fastigheterna i brf Skogen i Umeå

HSB Norr: brf Skogen sparar 1 000 000 kWh – varje år

FX-ventilation är svaret på hur brf Skogen i Umeå kan spara så mycket som 1 000 000 kWh och hundratusentals kronor varje år. – För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det ...

HSB Malmö: Klimatneutralt byggande och förvaltning före 2030

Kan Malmö lyckas uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor inom en tioårsperiod? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, som HSB Malmö är en del av.