På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Varje medlem har en röst

HSB Skåne är en demokratisk och federativ organisation. Detta betyder att vi enbart styrs av våra medlemmar och deras valda ombud. För att arbetet ska fungera utgår vi alltid från bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, HSBs stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

Fullmäktig i Medlemsgruppen

I HSB Skånes Medlemsgrupp ingår alla våra medlemmar som inte innehar en HSB-bostadsrätt. Den 31 december 2019 uppgick antalet medlemmar i Medlemsgruppen till 9 795 personer. Medlemsgruppen har rätt att välja en ordinarie ledamot och en suppleant per påbörjat 200-tal medlemmar i Medlemsgruppen. Vid årsmötet den 4 februari 2020 valdes 4 (av 49 möjliga) fullmäktige som får representera Medlemsgruppen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Fullmäktig i bostadsrättsföreningarna

Bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i HSB Skåne har rätt att välja en ordinarie ledamot per påbörjat 200-tal medlemmar att företräda bostadsrättsföreningen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Lämna motion till HSB Skånes föreningsstämma

En medlem/fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman.

Att lämna in en motion till föreningsstämman är din möjlighet som medlem eller fullmäktig att göra din röst hörd. Det är inte alltid lätt att veta vad en motion kan eller får handla om, men kort sagt kan en motion beröra precis vad som helst som stämman har beslutanderätt om. En motion kan till exempel handla om någonting som påverkar alla medlemmar inom HSB, som en önskan om att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att driva en speciell fråga på en mer parlamentarisk nivå.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka in din motion till adressen här nedan.

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på föreningsstämman. Sista dag för att inkomma med motion är den sista februari.

I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in här på webbplatsen. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Skicka in din motion till styrelsen-skane@hsb.se eller till HSB Skåne Att: Styrelsen, Box 1712, 221 01 Lund.

Nominera personer till förtroendeuppdrag inom HSB Skåne

Styrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter som beslutas vid stämman. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 5-11 styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande, utöver ordförande, av 6 förtroendevalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarrepresentanterna utses i särskild ordning.

Enligt instruktion för valberedningen ska denna bland annat ta hänsyn till den geografiska spridningen i HSB Skånes område med följande indelning:
Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad.

Varje område ska om möjligt representeras av minst en ledamot och högst tre ledamöter, ordföranden oräknad.

Nominera till HSB Skånes styrelse

Känner du någon som skulle passa i HSB Skånes styrelse? Då bör du skicka in en nominering. Har du frågor om uppdraget kan du kontakta antingen valberedningen eller någon av nuvarande styrelseledamöter för att få insikter om styrelsens arbete.

Nominera till HSB Skånes valberedning

Valberedningen består just nu av 4 ledamöter varav av en utsågs av stämman till ordförande. 

Nominera till föreningsgranskare för HSB Skåne.

Föreningsgranskare, som regleras i stadgarnas § 30, har till uppgift att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Även till detta välkomnas nomineringar!

Grundläggande krav

Förtroendevalda i HSB Skåne ska vara medlem i HSB samt känna till och dela HSBs grundläggande värderingar. Vidare ska den som är ledamot i styrelse, valberedning och som föreningsgranskare ha kompetens, intresse, tid och engagemang för uppdraget samt delta i utbildningar relaterade till uppdraget.

Den nominerade får inte bedriva/vara anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, ha gått i personlig konkurs, vara belagd med näringsförbud eller stå i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Grunder för nominering till styrelseledamot:

 • kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
 • möjlighet att vara ledig från sitt arbete för att kunna delta i sammanträden på dagtid/heldagar ca 8-10 dagar/år
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i styrelsen
 • den nominerades oberoende
 • ålder, kön och områdestillhörighet
 • hänsyn till stora och små brf-föreningar
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse.

Grunder för nominering till valberedningen: 

 • Kompetens och erfarenhet
 • Ålder, kön och områdestillhörighet
 • Den nominerades oberoende
 • Vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i valberedningen
 • Kunna delta i ca 10 - 12 sammanträden eftermiddagar, ibland heldag.
 • Kunna delta i specifik utbildning för valberedare.


De föreslagna kandidaterna måste vara tillfrågade och acceptera nomineringen, innan den skickas in till valberedningen. Du kan också föreslå dig själv till uppdrag.

Sista dag för nominering till stämman 2021 var den 2 januari 2021.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta valberedningen!

Du kan läsa mer om hur du nominerar, klicka här!