På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

 •     att webbplatsen innehåller cookies,
 •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

 • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
 • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Varje medlem har en röst

HSB Skåne är en demokratisk och federativ organisation. Detta betyder vi enbart styrs av våra medlemmar och deras valda ombud. För att arbetet ska fungera utgår vi alltid från bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, HSBs stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

Förtroendevalda i Medlemsgruppen

I HSB Skånes Medlemsgrupp ingår alla våra medlemmar som inte innehar en HSB-bostadsrätt. Den 31 december 2016 uppgick antalet medlemmar i Medlemsgruppen till 5 229 personer. Medlemsgruppen har rätt att välja en ordinarie ledamot och en suppleant per påbörjat 200-tal medlemmar i Medlemsgruppen. Vid årsmötet den 15 februari 2017 valdes 10 fullmäktige som får representera Medlemsgruppen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna

Bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i HSB Skåne har rätt att välja en ordinarie ledamot per påbörjat 200-tal medlemmar att företräda bostadsrättsföreningen vid HSB Skånes föreningsstämma.

Nominera personer till förtroendeuppdrag inom HSB Skåne

HSB Skånes Valberedning gör varje år ett utskick till bostadsrättsföreningarna i HSB Skåne för att påminna om att nominera till förtroendeuppdragen i HSB Skåne. Sista dag för nominering till 2018 års stämma är den 15 december 2017.

Styrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter som beslutas vid stämman. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 5-11 styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande, utöver ordförande, av 6 förtroendevalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter.

Arbetstagarrepresentanterna väljs i annat forum. Enligt instruktion för valberedningen ska denna bl. a ta hänsyn till den geografiska spridningen i HSB Skånes område med följande indelning: Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Varje område ska om möjligt representeras av minst en ledamot och högst tre ledamöter, ordföranden oräknad. Mandattiden för tre av de förtroendevalda styrelseledamöterna löper ut vid stämman 2018. Dessa är: 

 • Nils Jönsson, Lund
 • Leif Karlsson, Kristianstad
 • Ann-Charlotte Hjelm, Eslöv.

Vi söker även en ledamot för fyllnadsval till en av styrelseposterna som för närvarande är vakant.

Ersättare för ordförande Sven Gudmundsson

Sven har redan vid stämman 2016 undanbett omval vid stämman 2018 då hans mandattid utgår. Valberedningen har sedan dess arbetat med att finna en ersättare.

 

Det är extra viktigt vid årets nomineringar, att ni i föreningarna även nominerar några som ni anser är lämpliga att axla detta uppdrag.

 

Vi söker en person med lämplig utbildning på eftergymnasial nivå samt har erfarenheter, färdigheter och egenskaper att leda och organisera verksamheten. Genomförd utbildning i kommunikation, organisation och/eller ledarskap samt arbetslivserfarenhet som chef/arbetsledare inom bygg eller ekonomi är särskilt meriterande. Det krävs också att personen är lyhörd, inspirerande och förtroendeskapande samt har engagemang och intresse för bostadsfrågor, i synnerhet HSBs verksamhet. Uppdragets omfattning är sammantaget 3- 4 månaders heltidsarbete, utspritt över helåret.

Val till HSB Skånes Valberedning samt revisorer

Valberedningen består av 5 ledamöter, en från respektive marknadsområde. En av ledamöterna utses av stämman till ordförande.Mandattiden för två av valberedningens ledamöter löper ut vid stämman 2018. Dessa är: 

 • Bo Lidefalk, Kristianstad
 • Jan Malm, Lund

Eftersom de föreningsvalda revisorernas mandattid löper på ett år ska dessa nomineras årligen.André Håkansson, Eslöv och Kjell Birgersson, Ystad är för närvarande förtroendevalda revisorer.

Grundläggande krav

Som förtroendevald i HSB Skåne ska man vara medlem i HSB samt känna till och dela HSBs grundläggande värderingar.Vidare ska man som ledamot i styrelse, valberedning och som revisor ha kompetens, intresse, tid och engagemang för uppdraget samt delta i utbildningar relaterade till uppdraget. Vidare får den nominerade inte bedriva/vara anställd i med föreningen konkurrerande verksamhet, ha gått i personlig konkurs, vara belagd med näringsförbud eller stå i skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Valberedningens grunder för nominering till styrelseledamot:

 • kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
 • möjlighet att vara ledig från sitt arbete för att kunna delta i sammanträden på dagtid/heldagar ca 8-10 dagar/år
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i styrelsen
 • den nominerades oberoende
 • ålder, kön och områdestillhörighet
 • majoritet av förtroendevalda
 • hänsyn till stora och små brf-föreningar
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse.

Valberedningens grunder för nominering till revisorer:

 • kompetens i bokföring, bokslut m.m.
 • erfarenhet från tidigare revisorsuppdrag eller liknande
 • den nominerades oberoende
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit vald till revisor.

Grunder för nominering till valberedningen: 

 • kompetens och erfarenhet
 • ålder, kön och områdestillhörighet
 • den nominerades oberoende
 • vid förslag till omval, hur många år ledamot har varit invald i valberedningen
 • kunna delta i ca 10-12 sammanträden eftermiddagar/ heldag.
 • kunna delta i specifik utbildning för valberedare.

De föreslagna kandidaterna måste vara tillfrågade och acceptera nomineringen, innan den skickas in till valberedningen.

Nominering

Nomineringen inkommer från följande brf/person:

Lämnar följande kandidater till posterna som ledamöter i HSB Skånes styrelse. Namn, adress, tel. nr, e-postadress samt bakgrundsfakta. Ange om nomineringen gäller posten som ordförande.
Lämnar följande kandidater till poster som ledamöter i valberedningen. Namn, adress, tel. nr, e-postadress samt bakgrundsfakta.
Lämnar följande kandidater till poster som revisor. Namn, adress, tel. nr, e-postadress samt bakgrundsfakta.
Senast den 15 december 2017 vill valberedningen ha ditt/ert förslag tillhanda. Eventuella bilagor till nomineringen kan skickas till catrin.holmstrom@skane.hsb.se