Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Södertäljes Årsstämma

Årsstämma för 2022 ägde rum 23 maj.

Nedan finner ni dokument från årets stämma, samt protokoll och stämmodokument från tidigare stämmor.
Bild på ordförandeklubba som beskriver HSB Södertäljes årsstämma

Motioner
Motionerna ska vara HSB Södertälje tillhanda ca 2 månader före kommande stämma. Vi ser gärna att ni skickar digitalt och i Word-format.
Motionerna bör inledas med en beskrivning/argumentation för att sedan avslutas med att-satser/förslag. Motionerna undertecknas av motionär med angivande av enskild medlem/bostadsrättsförening.

Stämmodokument 2022
Kallelse föreningstämma 2022
Valberedningens förslag till stämman 2022
Dagordning föreningsstämma 23 maj 2022

Protokoll
Protokoll från stämman 2022
Protokoll från stämman 2021
Protokoll från stämman 2020

Stämmodokument 2021
Kallelse föreningsstämma 2021

Stämmodokument 2020
Kallelse föreningsstämma 2020.pdf
Dagordning stämman 10 juni 2020.pdf
Valberednings förslag 2020.pdf 
Motion 2020.pdf
Styrelsens yttrande över motion 2020

 

Valberedning
Valberedningsinstruktioner och mer om valberedningen samt kontaktuppgifter hittar du här.