Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Valberedning

I maj/juni varje år har HSB Södertälje föreningsstämma. Då väljs bland annat HSB Södertäljes styrelse. Valberedningens uppgift inför stämman är att förbereda valet av styrelse och ta fram förslag på ledamöter och suppleanter.

Valberedningens arbete
Valberedningen har en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Här kan du mer detaljerat läsa HSB Södertäljes valberedningsinstruktion.

Varannan stol byts ut
Styrelsens ledamöter brukar sitta under en tvåårsperiod. Här väljs oftast hälften under udda årtal och andra hälften vid jämna. Detta för att se till att en hel styrelse inte byts ut samtidigt.

Många att välja på
Valberedningen kan föreslå att tidigare förtroendevalda ska väljas igen. De kan också föreslå nyval när tidigare ledamöter avsagt sig sitt uppdrag, eller när valberedningen anser att det är lämpligt att välja in nya ledamöter istället för sittande.

Du kan vara med och påverka
Du kan nominera ledamöter inför årsstämman. Oftast är det bostadsrättsföreningens styrelse som nominerar kandidater, men du som enskild medlem kan också lämna förslag till valberedningen. Här finns ett brev riktat till alla medlemmar om hur du nominerar till, eller själv söker en plats i, styrelsen. 

Kontakta HSB Södertäljes valberedning.

Kontakta Valberedningen

Har du ett förslag på någon du vill nominera till styrelseuppdrag? Kontakta Valberedningens ordförande, Herta Wassgrenherta@wassgren.se eller på 076-338 70 74