På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Valberedning

I maj/juni varje år har HSB Södertälje föreningsstämma. Då väljs bland annat HSB Södertäljes styrelse. Valberedningens uppgift inför stämman är att förbereda valet av styrelse och ta fram förslag på ledamöter och suppleanter.

Valberedningens arbete
Valberedningen har en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Här kan du mer detaljerat läsa HSB Södertäljes valberedningsinstruktion.

Varannan stol byts ut
Styrelsens ledamöter brukar sitta under en tvåårsperiod. Här väljs oftast hälften under udda årtal och andra hälften vid jämna. Detta för att se till att en hel styrelse inte byts ut samtidigt.

Många att välja på
Valberedningen kan föreslå att tidigare förtroendevalda ska väljas igen. De kan också föreslå nyval när tidigare ledamöter avsagt sig sitt uppdrag, eller när valberedningen anser att det är lämpligt att välja in nya ledamöter istället för sittande.

Du kan vara med och påverka
Du kan nominera ledamöter inför årsstämman. Oftast är det bostadsrättsföreningens styrelse som nominerar kandidater, men du som enskild medlem kan också lämna förslag till valberedningen. Här finns ett brev riktat till alla medlemmar om hur du nominerar till, eller själv söker en plats i, styrelsen. 

Kontakta HSB Södertäljes valberedning.

Kontakta Valberedningen

Har du ett förslag på någon du vill nominera till styrelseuppdrag? Kontakta Valberedningen: Christer Arvidsson på 070-953 90 73 eller Leif Ringström på 070-612 71 66.
Herta Wassgren