Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ledning

Vår ledningsgrupp består av vd, ekonomichef, teknisk förvaltningschef samt chef för Kund och medlemscenter. Vi utgör en därmed en liten ledningsgrupp vilket möjliggör att vi kan arbeta väldigt effektivt och snabbfotat.

Sammansättningen i ledningsgruppen är förhållandevis god med varierande åldrar, bakgrund och erfarenhet. Gruppens sammanlagda kunskap med lång erfarenhet både inom och utanför HSB är sannolikt ledningens främsta styrka.

 

Ledningsgrupp