Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelse

HSB Södertäljes styrelse väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens arbete följer HSBs kod för föreningsstyrning. Koden utgår från Svensk kod för föreningsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar och ska framförallt främja en öppen och demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas.

Erik Andersson, styrelseordförande. Född 1959. Fd internationell sekreterare på IF Metall. Valdes in i styrelsen 2007.

Dan Björklund, ledamot. Född 1945. Tidigare arbetat som miljöchef i Södertälje kommun. Numera pensionär. Är sakkunnig i miljödomstolen. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2010.

Bengt Zetterberg, ledamot. Född 1949. Brandmästare i Södertälje och Stockholm, ingått i styrelsen för HSB Nynäshamn, tidigare ordf. i NYBO (Nykvarnsbostäder). Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2015.


Reine Bergström, ledamot. Född 1970. Adjunkt KTH. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2015.

Håkan Svahn, ledamot. Född 1947. Fd Regional Sales manager HIAB. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2016.

Pia Bergqvist, ledamot. Född 1955. Pia arbetar idag som HR-chef på Söderenergi i Södertälje och har tidigare arbetat på olika statliga myndigheter. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2020.

Kjell Sjundemark, ledamot. Född 1959. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2021.

Eva Gustavsson, ledamot. Född 1967. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2021.

Sonya Celebioglu, ledamot. Född 1968. Valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot 2021.