Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Brf-styrelsekonferensen

Brf-styrelsekonferensen är ett årligt evenemang som samlar förtroendevalda från HSB Södertörns bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Syftet är att erbjuda en plattform för diskussion och samarbete kring ämnen som är av betydelse för framtiden av bostadsrättsföreningar.

Varför brf-styrelsekonferensen?
Det är viktigt att kunna dela insikter och erfarenheter, både med kollegor och samarbetspartners. Genom att diskutera och utforska de utmaningar och möjligheter som påverkar bostadsrättsföreningar kan vi tillsammans bygga en starkare och mer hållbar framtid för boendeområden.

För vem?
Denna konferens är riktad till förtroendevalda i bostadsrättsföreningar och samfälligheter, samt förvaltningsledning och olika delar av HSB Södertörns ledning. Alla som är engagerade i att förvalta och utveckla bostadsområden är välkomna att delta.

Ett forum för framtidens boende
Brf-styrelsekonferensen är mer än bara en konferens – det är ett forum för att forma och planera framtidens boende. Genom att lyfta fram ämnen som är relevanta för vår tid, och genom samarbete, kan vi förbereda oss på att möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt.