Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Finansiellt

HSB Södertörn hanterar sedan lång tid tillbaka betaltjänster för sina kunders räkning. Med tillstånd från Finansinspektionen bedriver också HSB Södertörn inlåningsverksamhet. Sedan september 2018 är HSB Södertörn ombud till HSB Finansstöd AB som innehar tillstånd från Finansinspektionen att bedriva betaltjänster.

HSB Södertörn ek. för. är enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299) skyldig att vid mottagande av insättningsmedel upplysa om följande:
Medel insatta hos HSB Södertörn omfattas inte av insättningsgaranti. Det innebär att medel kan förloras om HSB Södertörn försätts i konkurs eller har betalningssvårigheter.

Om du som kund har några klagomål på HSB Södertörns betaltjänstverksamhet, kontakta vår ekonomiska förvaltning och din ekonom.

Du kan läsa mer om HSB Finansstöds verksamhet här: https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-riksforbund/hsb-finansstod/