Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsskötsel för bostadsrättsföreningar

Har din bostadsrättsförening behov av fastighetsskötsel? Våra erfarna fastighetsskötare är experter på att ta hand om yttre och inre miljö samt skötsel av driftcentraler och liknande i bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder fastighetsskötsel i Sundsvall, Gävle, Östersund och alla andra orter där vi har medarbetare på plats för att hjälpa er.

Vi erbjuder ett heltäckande paket av yttre och inre fastighetsskötsel. Våra lösningar passar såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi kan skräddarsy avtalet utifrån era specifika behov. Förvaltningen sker alltid i dialog med er oavsett om det handlar om lokalvård, tillsyn, felanmälan, skötsel av grönytor eller snöröjning. Läs mer om fastighetsservice här.

Snöröjning

Vi erbjuder självklart snöröjning för brf. På vissa orter utför vår egen person tjänsten och på andra samarbetar vi med underentreprenörer. Oavsett vad som gäller på just er ort, så kan ni som brf känna att ni är i trygga händer och att ni får hjälp med snöröjningen. 

Felanmälan och beställningar

Vi tar emot beställningar, erbjuder felanmälan och har jourpersonal i beredskap för akuta reparationer och åtgärder dygnet runt.

Fastighetsskötsel utomhus

Området hålls snyggt och välskött av våra fastighetsskötare genom gräsklippning och krattning runt fasader och fasta föremål. Vi plockar skräp och kvistar på tomt och vid entréer samt håller ordning på sopstationer, grovsoprum och miljöstationer. Vi rensar stuprörssilarna och takbrunnar på våren, rensar ogräs i rabatter och på ytor med plattor, samt föryngringsbeskär buskar och tvättar fönster. Vi underhåller träd och erbjuder trädbeskärning och vi beskär träd i bostadsområden.

HSB ombesörjer snöröjning och sandning med traktor på mindre ytor samt avtal med entreprenör för röjning av vägar och parkeringar. Vi handskottar entréer och mindre ytor och sandar vid behov. 

Fastighetsskötsel inomhus

HSB byter namn på dörrar och våningsregister när boende flyttar in och ut. Vi byter lampor, säkringar, strömställare, vägguttag och trasiga ljuskällor vid behov och utför torreller våtmoppning av golv i trapphus och källargångar.
Störande fläckar tas bort och inredning dammtorkas.

Vi städar WC i källare och fyller på material enligt överenskommelse samt städar eventuell föreningslokal och tvättstuga, tömmer papperskorgar samt rensar golvbrunnar, luddlådor, rengör kondensor i torktumlaren och rengör filter. Mangeldukar byts vid behov.

Våra fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare är utbildade och har genom sitt nätverk en bred erfarenhet av att jobba med yttre och inre fastighetsskötsel. 

Kontakta oss om fastighetsskötsel

Vi erbjuder fastighetsskötsel av ute- och innemiljö för brf i Gävle, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Härnösand, Ljusdal, Sollefteå och Ånge.

Vill du veta mer om fastighetsskötsel, fastighetsservice eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så hör vi av oss!